Sündmuste kalender

Tallinna Filharmoonia 2019 hankeplaan

 

 

KINNITATUD

Tallinna Filharmoonia

direktori käskkirjaga

18. jaanuar 2019. a

 nr 1.1-6/1-2019-Ü

 

TALLINNA FILHARMOONIA 2019 HANKEPLAAN

 

 

Jrk nr

Riigihanke eseme nimetus

Hankemenetluse liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)

1

2

3

5

6

1.

Birgitta Festival 2019 ooperimaja inventari ja telkide rent

Avatud hankemenetlus

I kv

 

juuli - august

Kai Vahemaa

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Margit Tohver-Aints

Direktor

Tallinna Filharmoonia 2018 hankeplaan

Tallinna Filharmoonia kehtiv põhimäärus on leitav siit: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020064?leiaKehtiv