Laen...
Sündmuste kalender

TALLINNA FILHARMOONIA 2024 HANKEPLAAN

 

KINNITATUD

Tallinna Filharmoonia direktori käskkirjaga 18. jaanuar 2024. a nr 1.1-6/3

 

Jrk nr

Riigihanke eseme nimetus

Hankemenetluse liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)

Riigihanke tehnilise kirjelduse eest vastutav isik

1

2

4

5

6

7

8

1.

Birgitta festivali ooperimaja ja festivaliala ehitus

Avatud hankemenetlus

I kv

 

280 000

august

Hankekeskus

Tallinna Filharmoonia haldusjuht

2.

Birgitta festivali lavatehnoloogia, heli-, ja videotehnika

Avatud hankemenetlus

II kv

124 000

august

Hankekeskus

Tallinna Filharmoonia haldusjuht

3.

Birgitta festivali turvateenus ja liikluskorraldus

Avatud hankemenetlus

II kv

31 000

august

Hankekeskus

Tallinna Filharmoonia haldusjuht

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Lennart Sundja

Direktor

 

TALLINNA FILHARMOONIA 2023 HANKEPLAAN

 

KINNITATUD

Tallinna Filharmoonia direktori käskkirjaga 10. veebruar 2023. a   nr 1.1-6/3

 

 

Jrk nr

Riigihanke eseme nimetus

Hankemenetluse liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)

1

2

4

5

6

7

1.

Birgitta festival 2023 ooperimaja ja festivaliala ehitus

Avatud hankemenetlus

II kv

 

280 000

august

Liina Kask

2.

Birgitta festival 2023 lavatehnoloogia, heli-, valgus- ja videotehnika

Avatud hankemenetlus

II kv

124 000

august

Liina Kask

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Lennart Sundja

Direktor

 

Tallinna Filharmoonia 2019 hankeplaan

 

 

KINNITATUD

Tallinna Filharmoonia

direktori käskkirjaga

18. jaanuar 2019. a

 nr 1.1-6/1-2019-Ü

 

TALLINNA FILHARMOONIA 2019 HANKEPLAAN

 

 

Jrk nr

Riigihanke eseme nimetus

Hankemenetluse liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)

1

2

3

5

6

1.

Birgitta Festival 2019 ooperimaja inventari ja telkide rent

Avatud hankemenetlus

I kv

 

juuli - august

Kai Vahemaa

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Margit Tohver-Aints

Direktor

Tallinna Filharmoonia 2018 hankeplaan

Tallinna Filharmoonia kehtiv põhimäärus on leitav siit: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020064?leiaKehtiv